preloader

Внутрішній аудит

Управління внутрішнього аудиту є самостійним підрозділом Банку і підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді Альфа-Банку Україна, який затверджує плани роботи і розглядає результати перевірок і моніторингу виконання рекомендацій внутрішнього аудиту. Це дозволяє забезпечити незалежність у проведенні аудиторських перевірок та оцінки ризиків службою внутрішнього аудиту. Результати перевірок внутрішнього аудиту аналізуються керівництвом Банку з подальшим упровадженням планів заходів щодо виконання рекомендацій цього підрозділу.

Внутрішній аудит Альфа-Банку Україна надає незалежні й об’єктивні гарантії та консультації, спрямовані на вдосконалення діяльності Банку, допомагає досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки та підвищення ефективності процесів управління рисками, системи внутрішнього контролю і корпоративного управління.

Роль внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні ефективності процесу управління ризиками, надійності й ефективності системи внутрішніх контролів, підтвердженні повноти та достовірності фінансової й управлінської інформації, дотриманні Банком вимог законодавства. 

За результатами кожного аудиту та за підсумками роботи за рік внутрішній аудит надає Наглядовій раді незалежну оцінку системи внутрішнього контролю як окремих процесів, так і в цілому в Банку.