preloader

Кредитування

Ваш бізнес має тимчасово вільні кошти? Ми представляємо високоприбутковий і простий в оформленні депозит у 3 видах валюти!

01 / 05

Доступні кредити 5-7-9%

програма банківського кредитування суб’єктів мікро- та малого підприємництва

Кредит на розвиток бізнесу

Створений для бізнесу, який веде активну зовнішньоекономічну діяльність.

Кредит на придбання основних засобів

Створений для бізнесу, який веде активну зовнішньоекономічну діяльність.

Авалювання векселів

гарантія АТ «Альфа-Банк» здійснити повну або часткову оплату за векселем у разі невиконання Векселедавцем своїх зобов’язань.

Овердрафт

короткостроковий кредит, при якому здійснюється оплата платіжних документів Клієнта з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого Банком ліміту.

Кредит під депозит

короткостроковий кредит, при якому здійснюється оплата платіжних документів Клієнта з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого Банком ліміту.

Гарантії

короткостроковий кредит, при якому здійснюється оплата платіжних документів Клієнта з поточного рахунку понад фактичний залишок коштів на ньому в межах встановленого Банком ліміту.

Аккредитиви для клієнтів МСБ

Акредитив – грошове зобов'язання АТ «Альфа-Банк» виконати зобов'язання проти належного представлення.<br /> <br /> Належне представлення - представлення документів, що відповідає умовам акредитива, міжнародним документам, затвердженим МТП та яким підпорядкований акредитив, та міжнародній стандартній банківській практиці.

Факторинг

Акредитив – грошове зобов'язання АТ «Альфа-Банк» виконати зобов'язання проти належного представлення.<br /> <br /> Належне представлення - представлення документів, що відповідає умовам акредитива, міжнародним документам, затвердженим МТП та яким підпорядкований акредитив, та міжнародній стандартній банківській практиці.