preloader

Споживчий кредит

Споживчий кредит допоможе придбати практично все, що необхідно вам і вашій родині.

Детальніше

Досягнення i нагороди

Зручно

Найголовніші речі в житті — це не речі. Тому ми хочемо, щоб ви думали не про тривале накопичення грошей на покупку, а насолоджувалися життям вже зараз! Спробуйте, це дуже зручно.

 

- Сума кредиту — від 300 до 150 000 грн;

- Термін кредитування — від 3 до 60 місяців;

- Рішення по видачі кредиту — до 10 хвилин;

- Великий вибір каналів погашення;

- Кредитна картка випускається безкоштовно.

Просто

Нові покупки повинні приносити радість, а не головний біль від витрачених грошей. Тому ми створили наш споживчий кредит вигідним для вашого домашнього бюджету. Перевірте самі за допомогою кредитного калькулятора.

 

- Оригінал паспорта;

- Оригінал ідентифікаційного коду;

- Довідку про доходи з постійного місця роботи;

- А кредити до 50 000 грн Альфа-Банк видає без довідки про доходи!

Вигідно

Нові покупки повинні приносити радість, а не головний біль від витрачених грошей. Тому ми створили наш споживчий кредит вигідним для вашого домашнього бюджету. Перевірте самі за допомогою кредитного калькулятора.

 

- Початковий внесок — від 0%;

- Переплата — від 0%.

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;
- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;
- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;
- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;
- мінімальний строк дії договору не застосовується;
- Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, згідно п. 2.22 Додатку №5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк», повернувши отриманий кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору;
- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
- у випадку укладення кредитного договору із застосування фіксованої за типом процентної ставки, зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту.
- при оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.